อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 765 ราย จับตาสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปัตตานี ชลบุรี สมุทรปราการ ตรัง อุบลราชธานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 23 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1กรุงเทพมหานคร 
2สงขลา 
3นครศรีธรรมราช 
4สุราษฎร์ธานี 
5เชียงใหม่ 
6ปัตตานี 
7ชลบุรี 
8สมุทรปราการ 
9ตรัง 
10อุบลราชธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

23/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปัตตานี ชลบุรี สมุทรปราการ ตรัง และอุบลราชธานี

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,126 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,945,127 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,047,272 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,395 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,972,553 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,076,135 ราย
 เสียชีวิตสะสม 20,489 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 22 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 89,336,791 โดส
----------------------------
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 118,862 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 201,053 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 27,641 ราย
อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 258,393,135 ราย 
อาการรุนแรง 80,500 ราย 
รักษาหายแล้ว 233,856,472 ราย 
เสียชีวิต 5,174,457 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 48,748,557 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,523,965 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,019,870 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,889,926 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 9,366,839 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 23 จำนวน 2,076,135 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 765 จับตาสงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี