เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก 26 พ.ย. ถึง 25 ธ.ค. 64

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก 26 พ.ย. ถึง 25 ธ.ค. 64

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก 12-18 ปี ตั้งแต่ 26 พ.ย. ถึง 25 ธ.ค. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่!

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRna วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กในวัน-เวลา ดังนี้ 

  • วันที่ 26 -27 พ.ย. 2564 
  • วันที่ 3-4 ธ.ค. 2564 
  • วันที่ 17-18 ธ.ค. 2564 
  • วันที่ 24-25 ธ.ค. 2564

เวลา 08.00-15.00 น.

โดยผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนจะลงทะเบีนนมาล่วงหน้าเท่านั้นไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
สามารถลงทะเบียน ตาม QR Code ในภาพด้านล่าง 

หมายเหตุ 
กรุณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ 


เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" สำหรับเด็ก 26 พ.ย. ถึง 25 ธ.ค. 64