กรมทางหลวง เผยถนนประสบอุทกภัย 4 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง

กรมทางหลวง เผยถนนประสบอุทกภัย 4 จังหวัด จราจรผ่านไม่ได้  1 สายทาง

กรมทางหลวง รายงานมีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 8 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่

  • พระนครศรีอยุธยา
  • ร้อยเอ็ด
  • สุพรรณบุรี
  • นครปฐม

รวม 8 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่ สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+065 - 3+490) และสามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง ดังนี้

 

1. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) - บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 7+250)

2. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) - บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 8+530)

3. สายทาง สพ.3048 แยก ทล.340 - บ้านบางตาเถร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 24+850 - 25+050)

4. สายทาง สพ.4100 แยก ทล.3422 (กม. ที่ 27+020) - บ้านสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+800 - 2+000)

5. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+800)

6. สายทาง สพ.014 สะพานบางซอ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วม 10 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+250)

7. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+363)
 

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในสายทางที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง และเตรียมพร้อมดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146