อภิดีล ทรู-ดีแทคส่อแววฉลุย กสทช.ระบุไม่ผิดกฎหมายผูกขาด

อภิดีล ทรู-ดีแทคส่อแววฉลุย กสทช.ระบุไม่ผิดกฎหมายผูกขาด

สำนักงาน กสทช.เรียกดีแทคแจงรายแรก ระบุยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ ผู้ถือหุ้นเทเลนอร์ กรุ๊ป-ซีพี อาจจะไม่ผิดประกาศฯผู้มีอำนาจเหนือตลาด เพราะไม่ใช่ผู้รับไลเซ่นโดยตรง ทำให้กฎหมายเอื้อมไม่ถึง

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค ได้เดินทางมาชี้แจ้งที่สำนักงาน กสทช.ว่า ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างระดับบนคือ เทเลนอร์ กรุ๊ป และซีพี 

ซึ่งหากอยู่ในขั้นตอนเหล่านี้ จึงยังไม่เกี่ยวข้องกับ กสทช. ส่วนระดับกลางซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 นั้นเป็นระดับของดีแทคและกลุ่มทรู ซึ่งยังไม่มีการเจรจากันถึงระดับล่างในบริษัทผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.คือบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ดีทีเอ็น) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) จึงยังไม่เข้าเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือ ประกาศของ กสทช.

 

อภิดีล ทรู-ดีแทคส่อแววฉลุย กสทช.ระบุไม่ผิดกฎหมายผูกขาด

 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องอำนาจเหนือตลาด หรือ การผูดขาดตลาดในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม กสทช.จะมีการตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งทั้ง ดีทีเอ็นและทียูซีต้องแจ้งและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกสทช.โดยในวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย. ) และ กสทช.จะเชิญตัวแทนจากทรูฯเข้ามาชี้แจงด้วย

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวว่า แม้ว่าสำนักงาน กสทช.มีการชี้แจงว่า ไม่สามารถห้ามการควบรวมของทรูและดีแทค เพราะไม่ได้เป็นบริษัทผู้รับใบอนุญาต แต่ทั้งสองบริษัทคือ บริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นของทั้งดีทีเอ็น และทียูซี ดังนั้น กสทช.ต้องดูและมีการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการไม่ให้มีอำนาจเหนือตลาด หรือเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งตามระเบียบแล้วทั้ง 2 บริษัทต้องแจ้งให้ กสทช.ทราบก่อนการควบบริษัท 90 วัน และสำนักงาน กสทช.แจ้งว่า กสทช.ไม่สามารถยับยั้งการควบบริษัทได้ ซึ่งตนเองก็ยังคาใจว่ากฎหมายเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ซึ่งต้องขอดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากลงมาถึงระดับล่างทั้งดีทีเอ็น และทียูซี รวมเป็นบริษัทเดียว ในมุมผู้บริโภคจะมีตัวเลือกในการใช้บริการน้อยลง ซึ่ง กสทช.ต้องกำกับดูแลและวางเงื่อนไขในการให้บริการไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์