ชี้แจงแล้ว ปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ​ 65%

ชี้แจงแล้ว ปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ​ 65%

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นเรื่องที่ว่า ปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ​ 65% นั้น

ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ​ 65% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

 

 

กรณีการส่งต่อข้อความที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการใหม่ ซึ่งเป็นการปรับลดการเบิกค่ารักษาพยาบาลเหลือ​ 65% ที่เหลือต้องชำระเพิ่มเอง ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือ โทร. 02-127-7000

 

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

ชี้แจงแล้ว ปรับลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ​ 65%