โควิดวันนี้ ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย

โควิดวันนี้ ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย ยังคงเฝ้าระวังคลัสเตอร์ในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.ชลบุรี วันนี้ (19 พ.ย. 64) มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย รายละเอียดดังนี้

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 24 ราย สะสม 4,938 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,799 ราย

2. Cluster ระบาดต่อเนื่อง เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 12 ราย สะสม 1,639 ราย
2.1 ทหารเกณฑ์ 11 ราย
2.2 ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย

3. Cluster บริษัท ซูเพิร์บ เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 7 ราย สะสม 22 ราย

4. Cluster บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 18 ราย

5. Cluster กลุ่มบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อ.พานทอง 4 ราย สะสม 76 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 3 ราย

7. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

8. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
8.1 จังหวัดระยอง 2 ราย
8.2 จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย
8.3 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
9.1 ในครอบครัว 46 ราย
9.2 จากสถานที่ทำงาน 51 ราย
9.3 บุคคลใกล้ชิด 8 ราย
9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 6 ราย

11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 50 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปอดอักเสบรายใหม่วันนี้ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 2 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 ราย

เดือน พ.ย.นี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ 32 ราย ได้รับวัคซีนครบ 8 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 ราย ได้รับวัคซีนครบ 2 ราย วัคซีนช่วยลดความรุนแรง ลดการแพร่ระบาด ขอให้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมใจฉีดวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 รายของวันนี้ (อายุเฉลี่ย 67 ปี) เป็นสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และการมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และมีหนึ่งรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้

ตลาด
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง
9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

โควิดวันนี้ ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย