"เชียงใหม่" สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอ.สันทราย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

"เชียงใหม่" สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอ.สันทราย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอำเภอสันทราย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในหอพัก และแคมป์คนงาน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยงในอำเภอสันทราย เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

  • แคมป์คนงานก่อสร้าง อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ระหว่างวันที่ 16 – 29 พฤศจิกายน 2564
  • หอพักลุงตุ๋ย เลขที่ 327 (ฝั่งเหนือ) และเลขที่ 328 (ฝั่งใต้) หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
  • หอพักลุงพล เลขที่ 31/1 หมู่ 2 ตำบลหนองจ๊อม
  • หอพักป้าเพ็ญ (ไม่มีเลขที่) หมู่ 6 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (18 พ.ย. 64) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 276 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 46 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มทำนา หมู่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 13 ราย, คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 7 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ ชุมชนทิพย์เนตร อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ หอพักวันเพ็ญ หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม 5 ราย และคลัสเตอร์งานกฐิน หมู่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย

การตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 35 ราย ได้แก่

  • คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 14 ราย ส่วนตลาดอื่น ๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ ตลาดรวมโชค 3 ราย, ตลาดประตูก้อม และตลาดธานินทร์ พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย
  • คลัสเตอร์โรงงานเชียงรายฟู้ด ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง 2 ราย, บริษัทวีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด 2 ราย และโซนขายโทรศัพท์ ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 2 ราย
  • คลัสเตอร์อื่น ๆ อีกหลายคลัสเตอร์ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแห่งละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 102 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย จาก 9 ครอบครัว ซึ่งพบมากที่หมู่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จำนวน 6 ราย นอกนั้นกระจายอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอโดยรอบ

ด้านปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบว่าปัจจัยหลักเป็นการสัมผัสในครอบครัว เพิ่มขึ้นไปที่ร้อยละ 31.7 รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน ลดลงมาเหลือร้อยละ 24.0 และการสัมผัสในที่ทำงาน เพิ่มเป็นร้อยละ 15.7

สำหรับผู้เสียชีวิตจำนวน 3 รายวันนี้ พบว่าทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนจำนวนเตียงไม่สามารถรองรับได้ จึงต้องขอเน้นย้ำให้บุตรหลาน พากลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 AstraZeneca และเข็มที่ 2 Pfizer ได้ที่ทุกศูนย์ฉีด ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนมาเพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมด

"เชียงใหม่" สั่งปิด 4 สถานที่เสี่ยง ในอ.สันทราย ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19