จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

ฉีด "โมเดอร์นา" (Moderna) เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 5 แห่ง ประกอบด้วย ประชาชื่น รามคําแหง บางแค รัตนาธิเบศร์ ฉะเชิงเทรา แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2

(12 พ.ย.2564) เครือ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" ประกอบด้วย ประชาชื่น รามคําแหง บางแค รัตนาธิเบศร์ ฉะเชิงเทรา แจ้งลำดับคิวในการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) เพิ่มเติม รอบ 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับบริการในเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งวิธีเลือกวัน เวลาเข้ารับวัคซีน

- เปลี่ยนสิทธิ์ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" รพ.เกษมราษฎร์ ทำได้แล้ว 2 ช่องทาง เช็คเลย

- เช็คด่วน อบจ.นนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาเข็ม 3 ฟรี

 

ผู้ที่ "จองวัคซีน Moderna" กับ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" สามารถเริ่มเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันนี้ (12 พ.ย.2564) ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

"โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" ประชาชื่น

 

  • ลำดับคิวที่ 7,993 - 9,767 ส่วนลำดับคิว 9,768 เป็นต้นไป รอประกาศเรียกตามลำดับคิวอีกครั้ง

 

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

 

"โรงพยาบาลเกษมราษฎร์" รามคำแหง

 

  • ลำดับคิวที่ 6,039 - 6,963 ส่วนลำดับคิว 6,964 เป็นต้นไป รอประกาศเรียกตามลำดับคิวอีกครั้ง

 

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

 

  • ลำดับคิวที่ 6,980 - 8,103 ส่วนลำดับคิว 8,104 เป็นต้นไป รอประกาศเรียกตามลำดับคิวอีกครั้ง

 

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

 

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวชเดิม)

 

  • ลำดับคิวที่ 1,382-1,661 ส่วนลำดับคิว 1,662 เป็นต้นไป รอประกาศเรียกตามลำดับคิวอีกครั้ง

 

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

 

  • ลำดับคิวที่ 2,778 - 3,086 ส่วนลำดับคิว 3,087 เป็นต้นไป รอประกาศเรียกตามลำดับคิวอีกครั้ง

 

จอง "โมเดอร์นา" เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งคิวเพิ่มเติมรอบ 2 เลือกวันฉีดได้เลย

 

สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อจองวัน-เวลา ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna https://bchvaccine.com (คลิก)

 

สามารถเลือกเข้ารับริการได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2565 ตามวันเวลาที่สะดวก

 

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

 

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมา เพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์