เช็คด่วน อบจ.นนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาเข็ม 3 ฟรี

เช็คด่วน อบจ.นนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาเข็ม 3 ฟรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 ผ่านไลน์วัคซีน อบจ.นนทบุรี จำนวนจำกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 ผ่านไลน์วัคซีน อบจ.นนทบุรี (คลิกที่นี่) ตั้งแต่วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (จนกว่าจะครบจำนวน)

 

 

 

 

โดยจะได้รับการ "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

เงื่อนไขการรับ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3

 

1.มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี

2.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป

3.ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน

 

หลักฐานการลงทะเบียน

 

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

เช็คด่วน อบจ.นนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาเข็ม 3 ฟรี