ฝรั่งเศสแนะคนอายุต่ำกว่า 30 ปีเลี่ยงฉีดวัคซีนโมเดอร์นาชี้เสี่ยงโรคหัวใจ

ฝรั่งเศสแนะคนอายุต่ำกว่า 30 ปีเลี่ยงฉีดวัคซีนโมเดอร์นาชี้เสี่ยงโรคหัวใจ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศส (เอชเอเอส) แนะนำให้ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ แทนการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

เอชเอเอส ซึ่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการสั่งห้ามหรือออกใบอนุญาตการใช้ยา แต่ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาด้านสุขภาพของฝรั่งเศสนั้นระบุว่า ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นาที่มีการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้

และผลการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า วัคซีนของโมเดอร์นามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) ซึ่งเป็นกรณีที่พบไม่บ่อยนัก

"สำหรับประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีนั้น วัคซีน Comirnaty ของบริษัทไฟเซอร์มีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีน Spikevax ของบริษัทโมเดอร์นา" เอชเอเอส ระบุในรายงานการแสดงความเห็นซึ่งมีการตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ (8พ.ย.)ที่ผ่านมา

การให้คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้น หลังจากหน่วยงานด้านกำกับดูแลของหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงแคนาดา ฟินแลนด์ และสวีเดน ได้ออกคำเตือนว่า วัคซีน Spikevax ของบริษัทโมเดอร์นา มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจในกลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อย

ในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา องค์การยาแห่งยุโรป (อีเอ็มเอ) อนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ของโมเดอร์นาให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโดสที่สองแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

ในช่วงต้นปีนี้ อีเอ็มเอ ได้พบความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างภาวะหัวใจอักเสบกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากของทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา แต่อีเอ็มเอ ระบุว่า ประโยชน์ของวัคซีนชนิด mRNA ในการป้องกันโรคโควิด-19 นั้น ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐและองค์การอนามัยโลก