โควิด-19 จ.กาญจนบุรี วันนี้ติดเชื้อ 99 ราย พบคลัสเตอร์ลามเข้าสวนพืชไร่

โควิด-19 จ.กาญจนบุรี วันนี้ติดเชื้อ 99 ราย พบคลัสเตอร์ลามเข้าสวนพืชไร่

โควิด-19 จ.กาญจนบุรี วันนี้ติดเชื้อ 99 ราย พบคลัสเตอร์ลามเข้าสวนพืชไร่ ทั้งไร่ผักชี-งา-สวนยาง-สังสรรค์วันเกิด หายป่วย 329 ราย เสียชีวิต 0 ราย

 

กาญจนบุรี-โควิด จ.กาญจน์ ติดเชื้อ 99 ราย พบคลัสเตอร์ลามเข้าสวนพืชไร่ ทั้งไร่ผักชี-งา-สวนยาง-สังสรรค์วันเกิด หายป่วย 329 ราย เสียชีวิต  0 ราย

 

วันนี้ 6 พ.ย.64 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 6 พ.ย.64 ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 99 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 79 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 0 ราย สถานประกอบการ 20 ราย  หายป่วย 329 ราย เสียชีวิต 0 ราย

 

รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน จำนวน 21,763 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 19,748 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 1,823 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 192 ราย

 

จากตารางรายงาน ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 99 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยสัมผัสแหล่งติดเชื้อจากนอกจังหวัด จำนวน 6 ราย สัมผัสผู้ป่วยภายในจังหวัด จำนวน 35 ราย กลับจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 23 ราย คลัสเตอร์กลุ่มเกี่ยวงา ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค  จำนวน 4 ราย คลัสเตอร์กลุ่มไร่ผักชี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จำนวน 5 ราย

 

คลัสเตอร์กลุ่มสังสรรค์วันเกิด ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จำนวน 5 ราย คลัสเตอร์กลุ่มสวนยาง ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จำนวน 20 ราย จำนวน วัดใต้ จำนวน 1 ราย คลัสเตอร์กลุ่มวันเกิด อ.บ่อพลอย จำนวน 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์ อ.บ่อพลอย จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยชาว จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี ที่เข้ามารับการรักษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  15 ราย