อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ยอด กทม. 809 ราย จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ชลบุรี นราธิวาส สมุทรปราการ ขอนแก่น

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 6 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

 

 

1 กรุงเทพมหานคร 809 ราย

2 เชียงใหม่ 487 ราย

3 สงขลา 462 ราย

4 นครศรีธรรมราช 449 ราย

5 ปัตตานี 437 ราย

6 ยะลา 321 ราย

7 ชลบุรี 294 ราย

8 นราธิวาส 218 ราย

9 สมุทรปราการ 197 ราย

10 ขอนแก่น 191 ราย

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

 

06/11/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศตามด้วย เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ชลบุรี นราธิวาสสมุทรปราการ และ ขอนแก่น

 

  อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 8,467 ราย
หายป่วยแล้ว 1,815,592 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,931,176 ราย
เสียชีวิตสะสม 19,517 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,843,018 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,960,039 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,611 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 พฤศจิกายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 79,517,972 โดส
----------------------------
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 290,945 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 537,716 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 33,187 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

 

 แนวทางการฉีดวัคซีน

ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1. ฉีดวัคซีนโควิดทางผิวหนัง ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด
2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิดได้
3. หลังได้รับ AstraZeneca ครบ 2 เข็ม สามารถกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Pfizer หรือ Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
4. กรณีแพ้วัคซีน การเปลี่ยนชนิดวัคซีนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 249,849,612 ราย 
อาการรุนแรง 75,844 ราย 
รักษาหายแล้ว 226,199,061 ราย 
เสียชีวิต 5,053,793 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 47,280,449 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,344,087 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,862,458 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,241,916 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,714,595 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,960,039 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ

กทม. เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดในโรงเรียน
1. ปิดเรียน (พบผู้ป่วย)
- มีผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป ปิดห้องเรียน 3 วัน 
- งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม
- ผู้เสี่ยงสูง กักตัวที่บ้าน ผู้เสี่ยงต่ำมาเรียนตามปกติโดยสังเกตอาการ
 - พบผู้ป่วยยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน ปิดชั้นเรียน 3 วัน 
- งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม และปิดโรงเรียน 
- ผู้มีความเสี่ยงสูง ตรวจด้วย RT-PCR 

2. ไม่ปิดโรงเรียน (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อมาจากบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัย) 
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากที่บ้าน ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้าน
- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจากที่บ้าน ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ สังเกตอาการ 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อ้างอิง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 809 จับตาเชียงใหม่ สงขลา นครศรีฯ