อย. ย้ำให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น

อย. ย้ำให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น

จากเหตุการณ์ใช้ ชุดตรวจATK ที่ได้รับบริจาคแล้วเกิดผลบวกปลอมจำนวนมาก อย. ขอให้ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บ อย. หรือผ่านคิวอาร์โค้ด ขณะนี้มีจำนวนชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตแล้วมากถึง 100 รายการ 

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผลการตรวจหาการติดเชื้อโควิด -19 ของครูและนักเรียน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits) หรือชุดตรวจ ATK  และปรากฏผลบวกลวงจำนวนมากนั้น  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ได้ตรวจสอบพบว่า ชุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนใช้และปรากฏผลบวกลวง คือ ยี่ห้อ Dvot SARS-CoV-2 Antigen test Kit เป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคมา จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนโปรดระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง

อ่านข่าว : "โฆษกรัฐบาล" เผยฉีดวัคซีนโควิด-19 นักเรียน เกิน 80 %  ครู-บุคลากร กว่า 5แสนราย

 

  • เช็ค 100 รายการชุดตรวจATKผ่านอย.

ทั้งนี้ ชุดตรวจทุกรายการที่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน โดย อย. และคณะผู้เชี่ยวชาญจะมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาผลการทดสอบทางคลินิกที่ทำการทดสอบจริงในประเทศไทยด้วย

 ดังนั้น การจะเลือกใช้ชุดตรวจยี่ห้อใดหรือหากประสงค์จะซื้อชุดตรวจไปบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือสถานศึกษาใด ๆ จึงต้องตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ชัดเจน  ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์  หรือที่คิวอาร์โค้ดนี้ โดยขณะนี้ อย. ได้อนุมัติชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแล้วมากถึง 100 รายการ

 

  • ชุดตรวจ ATK ต้องใช้ตามคำแนะนำ

รองเลขาธิการฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือทำงานในสถานที่โอกาสแพร่เชื้อสูง เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด หากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะพบผลบวกลวงน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน