ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.05 สงขลา 62.80 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 63.25 สงขลา 63.00 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.90 สงขลา 42.65 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 43.10 สงขลา 42.85

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 63.05 62.80 63.25 63.00
ชั้น 2 62.45 62.20 62.65 62.40
ชั้น 3 61.90 61.65 62.10 61.85
ชั้น 4 61.60 61.35 61.80 61.55
ชั้น 5 61.15 60.90 61.35 61.10
ยางแท่ง        
STR5L 63.50 63.25 63.70 63.45
STR20 56.30 56.05 56.50 56.25
น้ำยางข้น 60% 42.90 42.65 43.10 42.85
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564