โควิด-19 เชียงใหม่ นิวไฮในรอบ 6 เดือนทะลุ 492 ราย

โควิด-19 เชียงใหม่ นิวไฮในรอบ 6 เดือนทะลุ 492 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเชียงใหม่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 เดือน พบพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน 492 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนมีประชาชนได้รับวัคซีนแล้ว 1,132,322 รายคิดเป็น 65.48%

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 492 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 488 ราย ส่วน 4 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 13,664 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 4,513 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 234 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 120 ราย Community Isolation (CI) 2,403 ราย Home Isolation (HI) 61 ราย โรงพยาบาลรัฐ 465 ราย โรงพยาบาลเอกชน 916 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 73 ราย

 

โควิด-19 เชียงใหม่ นิวไฮในรอบ 6 เดือนทะลุ 492 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,666 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 741 ราย อาการหนัก (สีแดง) 106 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 305 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย

 

โควิด-19 เชียงใหม่ นิวไฮในรอบ 6 เดือนทะลุ 492 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,132,322 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.48 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,729,353 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 211,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.64 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 111,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.95 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 745,001 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.70