อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ยอด 1,266 ราย จับตาปัตตานี สงขลา ยะลา ชลบุรี เชียงใหม่ ตรัง สมุทรปราการ นราธิวาส นครศรีธรรมราช

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 3 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่


1 กรุงเทพมหานคร 772 ราย
2 ปัตตานี 484 ราย
3 สงขลา 454 ราย
4 ยะลา 326 ราย
5 ชลบุรี 324 ราย
6 เชียงใหม่ 322 ราย
7 ตรัง 249 ราย
8 สมุทรปราการ 242 ราย
9 นราธิวาส 207 ราย
10 นครศรีธรรมราช 196 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

03/11/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วยจังหวัดภาคใต้ อย่าง ปัตตานี สงขลา ยะลา ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ชลบุรี เชียงใหม่ และสมุทรปราการ

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

 


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,679 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,791,037 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,906,579 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,300 ราย
----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,818,463 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,935,442 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,394 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 77,014,092 โดส
--------
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 267,117 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 485,778 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 35,081 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 248,277,684 ราย 
อาการรุนแรง 73,468 ราย 
รักษาหายแล้ว 224,965,772 ราย 
เสียชีวิต 5,028,499 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 46,999,026 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,306,177 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,821,124 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,130,857 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,593,200 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,935,442 ราย
 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่
 

Q&A คลายข้อข้องใจ

Q : ในที่ทำงาน คุณเสี่ยงสัมผัสเชื้อ (โควิด) อะไรได้บ้าง ?

A : 1. จับราวบันได

2. กดปุ่มลิฟท์

3. จับลูกบิดประตู

4. ปุ่มกดเครื่องถ่ายเอกสาร

5. เอกสาร/หนังสือต่าง ๆ

ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,266 จับตาปัตตานี สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่