รพ.รามาฯ แจงขั้นตอนนัดฉีด "โมเดอร์นา" เงื่อนไขเลื่อนวัน - เปลี่ยนชื่อคนฉีด

รพ.รามาฯ แจงขั้นตอนนัดฉีด "โมเดอร์นา" เงื่อนไขเลื่อนวัน - เปลี่ยนชื่อคนฉีด

รพ.รามาธิบดี ประกาศขั้นตอนปฏิบัติ นัดวันฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" สำหรับคนที่สั่งจองกับทางโรงพยาบาล เช็คขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อคนฉีด เลื่อนวันฉีด

วันนี้ (3 พ.ย. 64) รพ.รามาธิบดี ประกาศผ่านเฟซบุ๊ค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เรื่องขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน สำหรับท่านที่สั่งจองวัคซีน "โมเดอร์นา" ( Moderna ) กับทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสามารถสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3mGno76 

 

  • ประชาชนที่สั่งจองวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกท่าน ต้องผ่านขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน

 

  • ผู้สั่งจองจะได้รับ SMS อย่างน้อย 5 วันก่อนระบบเปิดนัดจองวันฉีด ท่านสามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เว็บไซต์ คลิกที่นี่ 
  • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนเข้าระบบลงนัดวันฉีด เมื่อลงวันนัดในระบบแล้ว  ระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน 

 

  • สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน 

 

  • ผู้ที่ได้ระบุวันนัดฉีดวัคซีนในระบบสามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่ระบุการเข้ารบัการฉีดวัคซีนครั้งแรก 

 

 

กำหนดการฉีดเดือน พ.ย. 

 

สำหรับกำหนดการฉีดประจำเดือนพฤจิกายน 2564 วันที่ 9-12 , 14 - 18 , 22 - 25 , 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

 

หมายเหตุ : กำหนดของเดือนถัดไป จะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานกลาง 

 

สอบถามเพิ่มเติม 

 

ในวันเวลาราชการ  09.00 - 16.00 น. 

 

สำหรับประชาชนที่สั่งจอง 

โทร 09-4914-2558 , 09-9335-7096 , 06-1882,3097 , 09-9342-5297 , 09-9342-7029

 

สำหรับลูกค้าองค์กร 

โทร 06-4585-0937 , 09-1774-5674 , 09-1774-5802 , 06-4526-6875

 

รพ.รามาฯ แจงขั้นตอนนัดฉีด "โมเดอร์นา" เงื่อนไขเลื่อนวัน - เปลี่ยนชื่อคนฉีด