"Thailand Pass" รวมทุกคำถาม-ข้อสงสัย ก่อนลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย

"Thailand Pass" รวมทุกคำถาม-ข้อสงสัย ก่อนลงทะเบียนเดินทางเข้าไทย

รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทะเบียน "Thailand Pass" หลังมีการ "เปิดประเทศ" ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทะเบียน "Thailand Pass" ผ่าน https://tp.consular.go.th/ หลังมีการ "เปิดประเทศ" ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- Thailand Pass วันแรกลงทะเบียนเข้าไทย กว่า 1 หมื่นคน

 

สำหรับ "Thailand Pass" คือ เอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย แทนการออกเอกสาร COE เพื่อลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย

 

โดยทาง เว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมคำถาม ข้อสงสัยที่พบบ่อยสำหรับ "Thailand Pass" ประกอบด้วย

 

1. Thailand Pass จะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใด

 

ตอบ : ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

2.สำหรับการเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบ ต้องลงเบียนผ่าน Thailand Pass ใช่หรือไม่

 

ตอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

 

3.สามารถใช้ COE ที่ได้รับอนุมัติแล้วเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

 

ตอบ : ได้ หากท่านได้รับการอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และจะมีสิทธิการเข้าประเทศตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 3 รูปแบบ (ยกเว้นการกักตัว / เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / กักกันตัวในสถานที่กักกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบหรือไม่ โดยในเอกสาร COE จะระบุว่า ผู้ร้องมีสิทธิเข้าประเทศไทยในรูปแบบใดบ้าง

 

4.ควรทำอย่างไร หาก COE อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรออนุมัติ

 

ตอบ : - ถ้าหาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) แล้ว ท่านสามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการอนุมัติ COE ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น คำขอ COE ของท่านจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

 

- ถ้าหาก COE ยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

 

5.ผู้ร้องควรลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นเวลาเท่าไหร่

 

ตอบ : ควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

 

6.สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากที่ได้ลงทะเบียน และได้รับ QR Code แล้วได้หรือไม่

 

ตอบ : ไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือรายละเอียดในการลงทะเบียน ท่านจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบ Thailand Pass

 

7. สำหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม สามารถที่จะส่งเอกสารการเดินทางเป็นแบบกลุ่มได้หรือไม่

 

ตอบ : ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

 

- กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

 

- กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

 

8.ถ้าหากเด็กที่เดินทางยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถที่จะเดินทางเข้าตามรูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง ได้หรือไม่

 

ตอบ : - ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักกัน

 

- ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)

 

9.โรงแรม AQ และ SHA+ คืออะไร

 

ตอบ : โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน

 

โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน

 

10. ผู้ร้องสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างอิสระหรือไม่ หากเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านรูปแบบยกเว้นการกักกัน / โปรแกรม Sandbox / รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน?

 

ตอบ : - รูปแบบยกเว้นการกักกัน : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน

 

- รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วันแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

 

- รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19): ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

 

11.ระบบ Thailand Pass สามารถใช้ได้ทั้งกับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ บกและทะเลใช่หรือไม่

 

ตอบ : ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE

 

12.ระบบ Thailand Pass จะรองรับทางลงทะเบียนสำหรับการเดินทางทางบกหรือทางทะเลเมื่อไร

 

ตอบ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ

 

13.ประเทศ/พื้นที่ที่ไม่ใช่หนึ่งในประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นจากรูปแบบกักกันมีโอกาสที่จะถูกเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่

 

ตอบ : รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นการกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน

 

14.จำเป็นต้องยื่นผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ในระบบ Thailand Pass หรือไม่?

 

ตอบ : ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้ร้องจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง (hard copy) และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

 

15.หากเที่ยวบินไปยังประเทศไทยต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินในประเทศ/พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่

 

ตอบ : ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

 

16.หากท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศ/พื้นที่อื่น โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของไทย จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass หรือไม่

 

ตอบ : ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

17.ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลานานเท่าไหร่ ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

 

ตอบ : ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศ/พื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

 

18.หากท่านจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัว เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 21 วัน จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่

 

ตอบ : ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขในคำถามที่พบบ่อยข้อที่ 15) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว