ผู้นำกว่า 100 ประเทศในที่ประชุม COP26 ให้คำมั่นเลิกทำลายป่าภายในปี 2573

ผู้นำกว่า 100 ประเทศในที่ประชุม COP26 ให้คำมั่นเลิกทำลายป่าภายในปี 2573

ผู้นำกว่า 100 ประเทศ ให้คำสัญญาว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูป่าไม้ภายในปี 2573 ในสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อตกลงสำคัญข้อตกลงแรกของการประชุมสุดยอดว่าเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาติ หรือ COP26

บราซิล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าฝนอเมซอนได้ถูกโค่นไปแล้ว จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในวันอังคาร(2พ.ย.)นี้และคำมั่นสัญญาในเรื่องนี้ รวมถึงการตั้งกองทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีมูลค่าเกือบ  19,200 ล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนบางส่วนจะถูกส่งไปยังประเทศกำลังพัฒนาเพื่อฟื้นฟูที่ดินที่เสียหาย แก้ไขปัญหาไฟป่า และสนับสนุนชุมชนคนพื้นเมือง

ด้านผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าจะยินดีกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้แต่ก็เตือนว่าข้อตกลงก่อนหน้านี้ในปี 2557 ยังไม่สามารถชะลอการตัดไม้ทำลายป่าได้เลยดังนั้นความมุ่งมั่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องถูกนำมาปฏิบัติ

ต้นไม้ที่ถูกตัดโค่น มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะทำให้ป่าไม้ที่ดูดซับก๊าซโลกร้อนอย่างคาร์บอนไดออกไซด์หมดไป

ประเทศที่บอกว่าจะลงนามในคำปฏิญาณ ก็รวมถึงแคนาดา บราซิล รัสเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งพื้นที่ของประเทศครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 85% ของโลก

ขณะที่รัฐบาล 28 ประเทศ มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ออกจากการค้าโลกในส่วนของอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ  เช่น น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง และโกโก้

ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจำนวนกว่า 30 แห่ง มุ่งมั่นที่จะยุติการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์