เช็คด่วน 4 เงื่อนไขรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์-โมเดอร์นา กระตุ้นเข็ม 3

เช็คด่วน 4 เงื่อนไขรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีน" ไฟเซอร์-โมเดอร์นา กระตุ้นเข็ม 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีน" mRNA ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 สามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form

เฟซบุ๊ก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเปิดรับอาสาสมัคร "ฉีดวัคซีน" mRNA ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 สามารถกรอกใบสมัครผ่าน google form

 

 

โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มี โครงการศึกษาวิจัยการ "ฉีดวัคซีน" กระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีน "ซิโนแวค" มาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ โมเดอร์นา (Moderna) ครึ่งโดสหรือเต็มโดส

 

เงื่อนไข 

  • มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  • ได้รับ วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มาแล้วในช่วงวันที่​ ​12 เมษายน - 30 มิถุนายน​ 2564​ 

 

โดยจะ ขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/mJ5stMoXYV4cPUDUA เท่านั้น

 

 

เช็คด่วน 4 เงื่อนไขรับอาสาสมัคร \"ฉีดวัคซีน\" ไฟเซอร์-โมเดอร์นา กระตุ้นเข็ม 3