เช็คคิววันได้ฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" พร้อมเงินชดเชยกรณีเกิดอาการข้างเคียง

เช็คคิววันได้ฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" พร้อมเงินชดเชยกรณีเกิดอาการข้างเคียง

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว 5.6 แสนโดส ส่งกรมวิทย์ตรวจสอบก่อนกระจายไปยังรพ.เอกชน แบ่งสรรแห่งละ 10% ส่วนคนจองเข้าตรวจสอบคิววันฉีด-แจ้งเลื่อนผ่านเว็บ รพ. วัคซีนเก็บได้ 7 เดือน เผยกรณีเกิดผลข้างเคียง ชดเชยภายใน 90วันหลังฉีด สูงสุด 1 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 1 พ.ย.2564 ภายหลังจากที่วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกส่งมาถึงประเทศไทย จำนวน 560,200 โดส ได้มีการแถลงข่าวออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า  วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับประชาชนชาวไทยว่าจะให้ได้ภายในเดือนพ.ย.นี้  อีกทั้ง จากที่มีการหารือกับโมเดอร์นาล่าสุดจะทยอยส่งมอบ 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 ปี2564 ส่วนอีก 6.8 ล้านโดส ทยอยส่งไตรมาส 1 ปี 2565  ยังเป็นเช่นเดิม

ผู้สื่อข่าวถามถึงกำหนดเวลาในการส่งมอบล็อตต่อไปของปีนี้ ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า ซิลลิคฯมุ่งมั่นติดตามโมเดอร์นาอย่างใกล้ชิดถึงการส่งมอบล็อต 2 ซึ่งวัคซีนผลิตล็อตต่อล็อต ถ้าทราบจะรีบแจ้ง ในส่วนของการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เพิ่มแหล่งผลิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา  

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) กล่าวว่า ในฐานะอภ.เป็นหน่วยงานได้รับมอบหมายในช่วงแรกของปี2564ให้ช่วยจัดหาวัคซีนทางเลือก ร่วมมือกับบริษัท ซิลลิคฯ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือก เป็นวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาในประเทศเพื่อป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน และหวังว่าการได้รับวัคซีนทั่วถึงจะตอบสนองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดประเทศและเดินทางไปมาระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ หลังจากถึงคลังเก็บวัคซีนของบริษัทซิลลิคฯแล้วได้รับแจ้งว่าในวันที่ 2 พ.ย.2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมารับตัวอย่างเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ หลังผลผ่านบริษัทจะจัดส่งวัคซีนตามยอดที่ได้รับแจ้งจากอภ.

นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า สมาคมฯ อภ. และบริษัทซิลลิคฯ ประสานมาร่วม 1 ปี แต่หลังผ่านอุปสรรคทั้งหลายและรัฐบาลส่งเสริมเป็นวัคซีนทางเลือก เมื่อได้วัคซีนแล้ว รพ.เอกชนจะเร่งฉีดตามโควตาที่ได้มา จะทยอยฉีดได้ แม้บางคนฉีดเข็ม 3 มาแล้ว สามารถจะเก็บไว้ให้สำหรับเข็ม 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่รพ.เตรียมการไว้ 

ศ.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า  เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีจำนวนวัคซีนเพียงพอในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์คนไทยและการเปิดประเทศ  หลังจากนี้คาดหวังาจะมีการนำเข้ามาครบ 8.7 ล้านโดส ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเปิดประเทศแล้ว สิ่งที่คนกังวลคือจะมีการระบาดรอบใหม่หรือไม่และตอบโจทย์บางประเทศที่อนุญาตชนิดวัคซีนเดินทางเข้าได้ไม่เหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่มาถึงล็อตแรกนี้จะมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานที่จองไว้อย่างไร ศ.นพ.เฉลิม กล่าวว่า ล็อตแรกที่เข้ามานี้จะรวมของสภากาชาด ศิริราช และรามาธิบดีด้วย โดยการจัดสรรใน 5.6 แสนโดสแรกนี้ หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วอาจจะใช้เวลา 3-5 วัน จะแบ่งตามสัดส่วนของผู้ที่จองโดยจัดสรร 10 %  เช่น  หน่วยที่จองไว้ 1 หมื่นโดสจะได้ราว  1,000 โดส  ถ้าไว้ 1 ล้านโดสจะได้ 1 แสนโดส  และจะกระจายไปยังรพ.เอกชนทั่วประเทศ ทำให้คนเข้าถึงได้ง่าย

เมื่อจัดสรรแล้ว รพ.เอกชน จะพิจารณาคิวการฉีดจากผู้ที่จองก่อน ชำระเงินก่อน ได้คิวฉีดก่อนแต่เนื่องจากประเทศไทยมีการฉีดวัคซีเข็มที่ 3 แล้ว เพราะฉะนั้น ประชาชนที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไว้ สามารถเช็คกลับไปยังรพ.ที่สั่งจองไว้ได้ เพื่อรับทราบคิวการฉีดของตัวเอง โดยรพ.จะแจ้งว่าผู้ที่ได้รับคิวฉีดล็อตแรก คือ คนที่จองลำดับที่เท่าไหร่  และได้คิวฉีดเมื่อไหร่ และผู้จองมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันฉีดและโอนสิทธิ์ได้ และในวันที่ 1 พ.ย.2564 เวบไซต์ของรพ.อกชนได้เปิดระบบทั้งหมดแล้วทั้งหมด สามารถเข้าไปดูในรพ.สาขาที่จองไว้ได้ ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯยืนยันว่าเป็นวัคซีนที่สามารถมีอายุอยู่ได้ 7 เดือน 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการชดเชยหากมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ภญ.ศิริกุล กล่าวว่า อภ. ได้มีการทำประกันไว้ เบื้องต้นหากมีอาการโควมา หรือเสียชีวิต จะได้รับชดเชย 1 ล้านบาท กรณีทุพพลภาพถาวร ชดเชย 5 แสน และกรณีมีอาการจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของรพ. จะมีค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท  เป็นเบื้องต้นที่อภ.ทำประกันไว้ และติดไปกับวัคซีนที่รพ.เอกชนซื้อไป  ซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ที่ฉีดแบบครบโดส 2 เข็ม หรือฉีดเข็มเดียวเป็นบูสเตอร์โดส โดยจะครอบคลุมหลังการฉีดวัคซีน 90 วัน  เช่น หากฉีด 2 เข็ม แล้วภายใน 90 วันของการฉีดเข็มแรกเกิดมีอาการข้างเคียงก็จะได้รับการชดเชย หรือกรณีเม 1 ไม่มีอาการแล้วเกิดอาการหลังฉีดเข็ม 2 ใน 90 วัน ก็จะได้รับการชดเชยเช่นกัน