"โควิด-19" จ.ตรัง ปรับรักษาผู้ติดเชื้อที่บ้าน เหตุผู้ป่วยล้นเตียง

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.ตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 280 ราย เร่งปรับรักษาผู้ติดเชื้อที่บ้าน เหตุผู้ป่วยล้นเตียง

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานแถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรัง โดยระบุขณะนี้ขณะตัวเลขการติดเชื้อในจังหวัดตรังกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อกันเองภายในจังหวัด โดยตัวเลขติดเชื้อใกล้วันละเกือบ 300 ราย โดยเมื่อวานนี้ (31 ต.ค. 64) ติดเชื้อรวม 280 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งรอเตียงอยู่บ้าน หากไม่มีมาตรการเร่งด่วนและเข้มข้น เชื่อว่าในสัปดาห์หน้าตัวเลขติดเชื่อในจังหวัดจะเพิ่มสูงขึ้นวันละ 500 คน 

 

จังหวัดตรัง จึงได้ประกาศปรับมาตรการป้องกันลดการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน ด้วยวิธีการเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ โดยชุดตรวจ ATK กับทุกพื้นที่ชุมชน หรือหมู่บ้านที่พบการระบาด และตลาดสด ตลาดนัดต่างๆ เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ทั้งนี้ ถ้าพบผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อ จะเร่งให้การรักษาด้วยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ทันทีที่บ้าน เพื่อลดจำนวนเชื้อในตัวผู้ป่วย ลดการแพร่ระบาดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น และจัดสรรฉีดวัคซีนเพิ่มในพื้นที่การระบาด เพื่อตอบโต้การระบาดเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

โดยทางจังหวัดจัดตั้งศูนย์รับแจ้งผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดตรัง ขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยการให้คำปรึกษาในการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมให้เครื่องตรวจวัดเครื่องวัดความหนาแน่นของออกซิเจนในเลือดไปไว้ที่บ้าน รวมทั้งปรอทวัดไข้ เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับในการดูแลที่บ้าน จากนั้น รพ. ก็จะประสานผู้ป่วยผ่านทาง LINE และทางผ่านทางโทรศัพท์ โดยจะมีแพทย์โรงพยาบาลตรัง หรือแพทย์โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะให้บริการในรูปแบบเดียวกัน โดยการโทรศัพท์ไปหาวันละครั้งสองครั้ง เพื่อสอบถามอาการ ในกรณีที่มีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นก็สามารถโทรติดต่อได้ทันทีผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์และของแพทย์ เพื่อประเมินว่า เป็นผู้ติดเชื้อสีเหลืองหรือสีแดง จำเป็นจะต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ก็จะมีรถไปรับมารักษาที่โรงพยาบาล แต่หากเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็รักษาต่อที่บ้านจนหาย และโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งในจังหวัดตรังก็ร่วมมาตรการเดียวกัน ถ้าผลตรวจ ATK โรงพยาบาลเอกชน เป็นบวกก็จะต้องกลับไปรักษาที่บ้านโดยการให้ยาตัวเดียวกัน และรักษาดูอาการต่อไป หากมีอาการเพิ่มขึ้นก็ไปรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อเก็บเตียงเอาไว้ สำหรับผู้ป่วยสีแดง และสีเหลือง เนื่องจากขณะนี้ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เตียงจะไม่เพียงพอ