"ปชป."กำชับลูกพรรคลุยงานในสภาเต็มที่ ให้สมกับปชช.ไว้วางใจ

"ปชป."กำชับลูกพรรคลุยงานในสภาเต็มที่ ให้สมกับปชช.ไว้วางใจ

"ชัยชนะ" เผย "ชวน" นัดถก วิป2ฝ่าย ถึงแนวทางการทำงาน เปิดสมัยประชุมสภา ใช้เวลาพิจารณา ร่างกม. รวดเร็ว คุ้มค่า 1 พ.ย.นี้ "จุรินทร์" กำชับ ลูกพรรค เต็มที่ ให้สมกับที่นาย คือ ปชช.ไว้วางใจ

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 3-5 พ.ย.นี้ว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) ทางนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเชิญตัวแทนของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ วิปฝ่ายค้าน เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะการใช้เวลาของสภาให้คุ้มค่าและพิจารณาร่างกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องยอมรับว่า ขณะนี้ยังมีร่างกฎหมายที่จะต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีสาระสำคัญในการคุ้มครองงานที่มีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีอย่างรวดเร็ว และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตรการพิเศษและขยายระยะเวลาในการคุ้มครองพยานและบุคคลผู้ใกล้ชิดในคดีสำคัญๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย ร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีเนื้อหาในการเพิ่มการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน ในด้านร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

รวมทั้ง ยังมีญัตติที่ขอให้ทางสภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเป็นการเฉพาะกว่า200 ญัตติ ดังนั้น ตนจึงหวังว่า การประชุมร่วมกันในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง น่าจะได้มีการวางหลักการและกติกาเพื่อควบคุมให้บรรดา ส.ส. ได้อภิปรายตรงตามประเด็น เพื่อเป็นการเพิ่มเวลาคุณภาพในการพิจารณากฎหมายและญัตติต่างๆ ที่คั่งค้าง อย่างรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 

อ่านข่าว : เลขาปธ.สภาฯ ตรวจห้องประชุมสภาฯ ยันเตรียมพร้อมรับเปิดประชุม3ต.ค.นี้

นายชัยชนะ กล่าวว่า ส่วนในวันที่ 2 พ.ย.นี้ ทางพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีการประชุม ส.ส. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภาฯ นาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ก็ได้กำชับ ส.ส. ในส่วนของพรรคว่า ให้ลุยทำงานในสภาเต็มที่ ทั้งนี้ ส.ส. ถือเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการตรากฎหมาย ซึ่งกฎหมายหลายๆฉบับนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ก็มาจากความต้องการของประชาชนแล้วทาง ส.ส. ก็ไปรวบรวมมาเพื่อนำมาพูดในสภาฯ เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนภายหลังจากการบังคับใช้กฎหมายเป็นสำคัญ ดังนั้น ส.ส. ของพรรคทั้ง 50 กว่าคนของพรรค จะทำหน้าที่ในสภาฯ อย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ประชาชนเห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์ สามารถสะท้อนความต้องการของและสามารถคุ้มครองเจตนารมณ์ของประชาชนสมกับที่ประชาชนไว้วางใจและเป็นนาย ในการกำหนดทิศทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด 75 ปี และจะเป็นนาย ตลอดไปด้วย