"เปิดประเทศ" อัพเดทล่าสุด เพิ่มเป็น "63 ประเทศ" เข้าไทยได้ ไม่ต้องกักตัว

"เปิดประเทศ" อัพเดทล่าสุด เพิ่มเป็น "63 ประเทศ" เข้าไทยได้ ไม่ต้องกักตัว

อัพเดทแผนการ "เปิดประเทศ" ล่าสุด กต.ประกาศเพิ่มจำนวนประเทศที่เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว จากเดิม 46 ประเทศ ปรับเพิ่มเป็น 63 ประเทศพื้นที่ต้นทาง สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

อัพเดทมาตรการ "เปิดประเทศ" ล่าสุด โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย (เพิ่มเติม) ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ออกประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงชื่อ นายธานี ทองภักดี ปลักกระทรวงต่างประเทศ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

ดังนี้

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) “ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล" ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ตันทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศ และพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

อ่านข่าว : ศบค. จับตา 1 สัปดาห์ 3 ทางแยก เดิมพัน "เปิดประเทศ"

สำหรับรายชื่อประเทศพื้นที่ต้นทางอัพเดทล่าสุด ที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว มีทั้งสิ้น 63 ประเทศ ดังนี้ 

1. ออสเตรเลีย

2. ออสเตรีย

3. บาห์เรน

4. เบลเยียม

5. ภูฏาน

6. บรูไนตารุสชาลาม

7. บัลแกเรีย

8. กัมพูชา

9. แคนาคา

10. ชิลี

11. จีน

12. โครเอเชีย

13. ไซปรัส

14. สาธารณรัฐเซ็ก

15. เดนมาร์ก

16. เอสโตเนีย

17. ฟินแลนด์

18. ฝรั่งเศส

19. เยอรมนี

20. กรีช

21. ฮังการี

22. ไอซ์แลนด์

23. อินเดีย

24. อินโดนีเชีย

25. ไอร์แลนด์

26. อิสราเอล

27. อิตาลี

28. ญี่ปุ่น

29. คูเวต

30. ลาว

31. ลัตเวีย

32. ลิทัวเนีย

33. ลักเซมเบิร์ก

34. มาเลเซีย

35. มัลดีฟส์

36. มอลตา

37. มองโกเลีย

38. เมียนมา

39. เนปาล

40. เนเธอร์แลนด์

41. นิวซีแลนด์

42. นอร์เวย์

43. โอมาน

44. ฟิลิปปินส์

45. โปแลนด์

46. โปรตุเกส

47. กาตาร์

48. โรมาเนีย

49. ชาอุดีอาระเบีย

50. สิงคโปร์

51. สาธารณรัฐสโลวัก

52. สโลวีเนีย

53. ศรีลังกา

54. สาธารณรัฐเกาหลี

55. สเปน

56. สวีเดน

57. สวิตเซอร์แลนด์

58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

59. สหราชอาณาจักร

60. สหรัฐอเมริกา

61. เวียดนาม

62. ฮ่องกง

63. ไต้หวัน