กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย 686 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 17.56 ล้านบาท

กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย 686 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 17.56 ล้านบาท

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 686 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 17.56 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 686 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 17.56 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 345 คดี ค่าปรับ 2.72 ล้านบาท

 • ยาสูบ จำนวน 264 คดี ค่าปรับ 9.22 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 3.87 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คดี ค่าปรับ 0.93 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.62 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 1,389.575 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 20,091 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 395 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 89,635.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 86 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 40 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 ตุลาคม 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 2,070 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 53.25 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 1,067 คดี ค่าปรับ 9.79 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 722 คดี ค่าปรับ 22.51 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.31 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 52 คดี ค่าปรับ 12.93 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.66 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 137 คดี ค่าปรับ จำนวน 2.89 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 51 คดี ค่าปรับ 4.16 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 9,248.195 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 48,295 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 1,384 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 357,375.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 12,807 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 156 คัน


“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”