"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" อัพเดทผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์มล่าสุด

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" อัพเดทผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์มล่าสุด

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีนจำนวน 12,926,622 โดส ล่าสุดมีรายงาน เสียชีวิตสะสม 19 ราย และพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 ราย

(29 ต.ค.2564) "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีนจำนวน 12,926,622 โดส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คเลย ปรับลดราคาล่าสุด "ตรวจโควิด" วิธี RT-PCR เผยในอนาคตลดลงอีก

- จับตา 1 พ.ย.2564 นี้ วัคซีน "โมเดอร์นา" เตรียมเข้าไทย 560,200 โดส

- เงื่อนไข "จองซิโนฟาร์ม" วันนี้ กระตุ้นเข็ม 3 ราคา 550 บาทเริ่มฉีด 1 ธ.ค.2564

 

ผู้รับ วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 จำนวน 6,770,320 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.40 %  =  26,807 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.63 %  = 42,690 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.30 %  = 20,612 ราย


อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.55 %
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.43 %
 • เหนื่อย เพลีย 0.40 %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.37 %
 • อาการไข้ 0.35 %

 

ผู้รับ วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จำนวน 6,156,302 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 3,715 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.33 % = 20,435 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.19 % = 11,520 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

 • ปวดศีรษะ 0.30 %
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.26 %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.24 %
 • เหนื่อย เพลีย 0.23 %
 • อาการไข้ 0.20 %

 

*สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

 

 

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 5 รายจาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย ปอดอักเสบ 1 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ 1 ราย และรอการชันสูตร 1 ราย

 


สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 15 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 5 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย และเวียนศีรษะ 2 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 680,240 คน

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" อัพเดทผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์มล่าสุด

 

CR : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์