มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานการ "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" จากข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.2564 พร้อมเผย 10 จังหวัดที่มียอดฉีด ซิโนฟาร์ม ได้สูงสุด

(27 ต.ค.2564) "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานการ "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" จากข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.2564 ซึ่งได้ทำการฉีดให้ประชาชนไปแล้วทั่วประเทศ 12,798,796 โดส

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์ม พบเสียชีวิตสะสม 19 ราย

- สธ. กระตุ้นเข็ม 3 คนฉีด “ซิโนฟาร์ม” ปลาย พ.ย. เป็นต้นไป

- ไฟเขียว ฉีดเข็ม3กระตุ้น"ซิโนฟาร์ม"หลังครบ2เข็ม3-4เดือน

 

สำหรับยอด "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" ตามภาค ปรากฏว่า ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร ฉีดได้มากที่สุดรวม 6,889,293 โดส รองลงมาได้แก่ 

 

- ภาคตะวันออก 1,987,457 โดส

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,206,379 โดส

- ภาคใต้ 1,198,404 โดส 

- ภาคเหนือ 804,351 โดส 

- ภาคตะวันตก 712,912 โดส

 

10 จังหวัดที่ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มากที่สุด ได้แก่

 

1.กรุงเทพมหานคร 2,177,099 โดส

 

2. ชลบุรี 1,208,538 โดส

 

3. ปทุมธานี 1,112,043 โดส

 

4. สมุทรปราการ 1,084,961 โดส

 

5. พระนครศรีอยุธยา 436,809 โดส

 

6. สมุทรสาคร 387,195 โดส

 

7. นครราชสีมา 347,311 โดส

 

8. ระยอง 337,882 โดส

 

9. สงขลา 318,617 โดส

 

10. เชียงใหม่ 311,688 โดส

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

มีคำตอบ "ฉีดซิโนฟาร์ม" ไปแล้วกี่โดส เปิด 10 จว.ฉีดได้สูงสุด

 

ข้อมูลจาก : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์