โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด รีบเช็คเลย!

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด รีบเช็คเลย!

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตร Sinovac+AstraZeneca จำนวน 1,000 คน/วัน รีบเช็ครายละเอียดเลย!

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า 

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งคนไทยและต่างชาติ ในวันที่  1,3,4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,000 คน/วัน

 

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด รีบเช็คเลย!

สถานที่ โรงพยาบาลปากเกร็ด ถนน 345 ติดต่อบริเวณ ชั้น 1

เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย

  • บัตรประชาชนและสำเนา สำหรับคนไทย
  • Passport หรือบัตรยืนยันตัวตนและสำเนา สำหรับชาวต่างชาติ

ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

  • ฉีดเพิ่ม + 3,385 โดส
  • ฉีดสะสม 1,809,789 โดส

 

สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

  • เข็ม สะสม 985,394 คน 61.24%
  • เข็ม สะสม 761,652 คน 47.33%

โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด รีบเช็คเลย!