เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19"

เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19"

เปิดให้ดูแล้ว! เว็บไซต์ใหม่ "ศูนย์สื่อสาร COVID-19" นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ "โควิด-19" เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ใหม่ของ "ศูนย์สื่อสาร COVID-19" เปิดให้ดูได้แล้วที่ thailand-covid19.prd.go.th

เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร ให้ข้อมูลกับประชาชนได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับเฟสแรก เน้นออกแบบให้ดูเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนง่ายขึ้น ทั้งการดูเป็นภาคและรายจังหวัด พร้อมข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้รักษาหาย เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง มีภาษาอังกฤษและมีโรด แมปด้วย

เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19" เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19"

อัพเดท สถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละวัน

เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19"

สถิติการฉีดวัคซีน 

  • เข็มที่ 1
  • เข็มที่ 2
  • เข็มที่ 3

เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19" เช็คยอดฉีดวัคซีน ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อสาร covid-19"