เศร้า! เด็ก 1 ขวบ สังเวยโควิดเชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก 403 ราย

เศร้า! เด็ก 1 ขวบ สังเวยโควิดเชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก 403 ราย

โควิดเชียงใหม่ยอดติดเชื้อรายวันสูงต่อเนื่อง แม้ใกล้เปิดประเทศท่องเที่ยว ล่าสุดติดเพิ่มอีก 403 ราย ตายเพิ่มอีก 1 รายเป็นเด็กอายุ 1 ปี เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พร้อมสั่งปิดตลาดสันป่าข่อย 3 วัน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปิดเผยการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ประจำของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 403 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 391 ราย อีก 12 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 11,396 ราย

เศร้า! เด็ก 1 ขวบ สังเวยโควิดเชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก 403 ราย

ด้านสถานการณ์การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,813 ราย แยกเป็นรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 239 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 112 ราย Community Isolation (CI) 2,016 ราย Home Isolation (HI) 79 ราย โรงพยาบาลรัฐ 528 ราย โรงพยาบาลเอกชน 767 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 72 ราย

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี ไม่มีประวัติโรคประจำตัว และไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ปัจจัยเสี่ยงเป็นการติดเชื้อในครอบครัว เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม คนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจคัดกรอง พบว่าติดเชื้อด้วย วันที่ 15 ตุลาคม รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับครอบครัว

วันที่ 24 ตุลาคม เกิดเหตุจมน้ำในกาละมังระยะเวลาไม่แน่ชัด ทำการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 26 ตุลาคม แพทย์ประเมินพบว่าสมองตาย และเสียชีวิตลง ทำให้ขณะนี้จังหวัดมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 55 ราย

เศร้า! เด็ก 1 ขวบ สังเวยโควิดเชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก 403 ราย

ขณะเดียวกัน สถานการณ์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าฉีดวัคซีน 1,729,353 มีประชาชนฉีดไปแล้ว 1,046,510 คน คิดเป็นร้อยละ 60.51 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 202,894 คน คิดเป็นร้อยละ 61.92 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 105,365 คน คิดเป็นร้อยละ 86.98 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 685,850 คน คิดเป็นร้อยละ 84.42

เศร้า! เด็ก 1 ขวบ สังเวยโควิดเชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก 403 ราย

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คลัสเตอร์ที่พบส่วนใหญ่ยังเป็นคลัสเตอร์ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของตลาดขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อย่างตลาดเมืองใหม่ที่ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 1,471 ราย และตลาดสันป่าข่อยที่เป็นตลาดล่าสุดที่พบการติดเชื้อ มีผู้ติดเชื้อสะสมติดเชื้อแล้ว 44 ราย

ส่วน คลัสเตอร์การระบาดในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสม 70 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางรายมีไทม์ไลน์ไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดประตูเชียงใหม่ในช่วงที่มีการระบาด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อ 69 ราย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในบ้านธรรมปกรณ์ และมี 1 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพราะเป็นผู้สัมผัสภายในครอบครัวที่มาเยี่ยมแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านธรรมปกรณ์

ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในตลาดสันป่าข่อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดตลาดสันป่าข่อยเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังเปิดดำเนินการแล้ว