อ.สันทราย ตั้งศูนย์พักคอย 12 ตำบล รองรับผู้ป่วยโควิดกว่า 600 เตียง

อำเภอสันทราย เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่แม่โจ้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 230 เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว 16 ราย พร้อมให้ทั้ง 12 ตำบล ในพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย เตรียมรับผู้ป่วยรวมกว่า 600 เตียง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายให้ท้องถิ่นจัดหาสถานที่ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ จึงได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย

โดยทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับพื้นที่บริเวณศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งเคยใช้เป็น MJU Hospitech ซึ่งเคยใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามเข้าพักรักษาอาการ พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารธรรมศักดิ์มนตรี เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัว โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสันทรายบริหารจัดการระบบ โดยติดตามจากกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้จัดให้คณะพยาบาล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่ สำหรับการจัดการด้ารขยะได้ให้บริษัทรับเหมาดำเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อเข้ามาบริหารจัดการอย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ 230 เตียง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาแล้วจำนวน 16 ราย

นอกจากนั้นทาง อำเภอสันทราย ยังได้ใช้ โรงแรมมายด์ซายน์เรสซิเด้นซ์ เป็นศูนย์พักคอยอีกแห่งหนึ่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ 164 ราย ขณะเดียวกันได้ให้ท้องถิ่นทั้ง 12 ตำบล ในพื้นที่ อำเภอสันทราย จัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยไว้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมรอบรับหากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยขณะนี้ในพื้นที่อำเภอสันทรายสามารถรองรับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อได้ไม่ต่ำกว่า 600 ราย

ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอสันทรายมีบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเช่าหอพักอยู่กันเป็นครอบครัว หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว ทางทีมโควิดหมู่บ้าน นำโดยกลุ่มอสม.ประจำพื้นที่จะเข้าไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่าบริเวณหอพักมีผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว ต้องปิดหอชั่วคราวห้ามผ่านเข้า-ออก ทีมโควิดหมู่บ้านจะประจำพื้นที่จะเข้าประจำจุดตลอด 24 ชม. พร้อมดูแล ส่งอาหารให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงทันที

ด้าน นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างรัดกุมและเป็นระบบจนสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังได้มีการลงนามความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการจัดตั้ง สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Well-Being Hospitech เตรียมรองรับผู้สัมผัสเชื้อที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสันทรายตามข้อวินิจฉัยของทีมแพทย์

สำหรับกลุ่มผู้เข้าพักใน MJU Hospitech เป็นกลุ่ม สีเขียว ที่ต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนาม ตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ เท่านั้น และจะมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสันทราย บริหารจัดการระบบโดยติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบกล้อง CCTV มีทีมคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่