อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ยอด 1,580 ราย จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี ปัตตานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 28 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

กรุงเทพมหานคร 845 ราย
สงขลา 677 ราย
ยะลา 496 ราย
นครศรีธรรมราช 612 ราย
ชลบุรี 375 ราย
ปัตตานี 369 ราย
สมุทรปราการ 356 ราย
เชียงใหม่ 356 ราย
นราธิวาส 327 ราย
ประจวบคีรีขันธ์ 280 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

28/10/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี ปัตตานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นราธิวาส และ ประจวบคีรีขันธ์


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,658 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,739,397 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,856,110 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,912 ราย
------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,766,823 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,884,973 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,006 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 72,812,483 โดส
----------
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 357,608 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 353,836 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 51,510 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 245,771,206 ราย 
อาการรุนแรง 75,309 ราย 
รักษาหายแล้ว 222,763,063 ราย 
เสียชีวิต 4,987,803 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 46,587,441 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,231,207 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,766,168 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,897,149 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,352,601 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,884,973 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 1,580 จับตาสงขลา ยะลา นครศรีฯ ชลบุรี