แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 40-60 สต.

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 40-60 สต.

แวะปั๊มด่วน! OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร เว้น Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 60 สต./ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 64

 

แวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 40-60 สต.