ถกนัดแรก กก.สอบปม “ถุงมือยาง” วางกรอบ 4 ประเด็น ให้ ตร.สืบสวน-ขีดเส้น 1 เดือน

ถกนัดแรก กก.สอบปม “ถุงมือยาง” วางกรอบ 4 ประเด็น ให้ ตร.สืบสวน-ขีดเส้น 1 เดือน

ผลประชุมนัดแรก กก.สอบ “ถุงมือยาง “ใช้แล้วส่งออกสหรัฐฯ 80 ล้านชิ้น “จุรินทร์” เผยมี 4 ประเด็นสำคัญ สั่ง “ตร.” สืบสวนต่อ วางกรอบให้เสร็จใน 1 เดือน อุดช่องโหว่ให้ อย.-กรมโรงงานฯ-กรมศุลฯ-มท. บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564 ที่ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564

ภายหลังการประชุม นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราชอาณาจักรที่ท่านนายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 มอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการและอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ มีปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ อย. อธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ถกนัดแรก กก.สอบปม “ถุงมือยาง” วางกรอบ 4 ประเด็น ให้ ตร.สืบสวน-ขีดเส้น 1 เดือน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในการประชุมมีข้อสรุป 4 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ ขณะนี้เป็นคดีสำคัญซึ่งได้ดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดี ในจำนวนนั้นรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Paddy the Room ด้วย ขณะนี้อัยการได้สั่งฟ้องแล้ว ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ยี่ห้อ SKYMED  ที่ปรากฏบนข่าวของ CNN นั้น ที่ประชุมมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) รับไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป หากพบการกระทำความผิด สตช.แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน

ประเด็นที่สอง ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น อย. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายสำหรับสองกรณีที่ปรากฏในข่าว CNN โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ประเด็นที่สาม ได้สอบถามกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าร่วมการประชุมว่า กรณีที่เป็นข่าวใน CNN จะมีผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ การค้าและการส่งออกระหว่างไทยกับสหรัฐฯหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพราะที่ผ่านมาไทยและสหรัฐฯ ร่วมมือกันดำเนินการในกรณีพบสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มียกเว้น  ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การค้าและการส่งออกไม่คิดว่าจะมีผลกระทบ โดยพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย.พบว่าการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐฯขยายตัวอย่างดี ถึง 111.3% มูลค่าถึง 36,457 ล้านบาท 

ประเด็นที่สี่ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่น ๆ เพื่อที่ประเทศไทยจะทำตลาดการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ ทำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป