กว๊านพะเยา น้ำเอ่อล้นไหลท่วม ชุมชนและโบราณสถานอายุกว่าพันปี

พะเยา เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาเพิ่มสูงขึ้น ท่วมชุมชนโดยรอบและโบราณสถานที่มีอายุร่วมพันปี รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรไร่นา ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณ

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 สถานการณ์ ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ที่กักเก็บได้ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันปริมาณน้ำ 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ได้ไหลเอ่อท่วมในชุมชนที่ราบลุ่มริมกว๊านพะเยา อาทิเช่นชุมชน บ้านร่องไฮ หมู่ 1 และ 11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และอำเภอที่ราบลุ่มถูกน้ำไหลท่วมไร่นาและโบราณสถานอันเก่าแก่ ปริมาณระดับน้ำสูงถึง 1 -1.50 เมตร และน้ำได้ไหลล้นประตูระบายน้ำ สถานีประมงน้ำจืด ลงสู่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ทำให้ปริมาณน้ำ จากกว๊านพะเยาไหลเข้าสมทบกับ ลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ ทำให้น้ำไหลเข้าสวนไร่นาในพื้นที่ราบลุ่ม อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ไปทั่วบริเวณ

สำหรับ การตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านร่องไฮ และชุมชนอื่นๆที่อยู่ติดกับกว๊ายพะเยาในเขตตำบลแม่ใส อำเภอเมือง พะเยา ได้ไหลเข้าท่วมไร่นา บ่อปลาและโบราณสถานในระดับน้ำสูง 50 ซม.-1. 50 เมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับกว๊านพะเยา

นายหน่อ ไชยวรรณ อายุ 70 ปีชาวบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่าชาวบ้าน ชุมชนบ้านร่องไฮ หมู่ 1และ11 ที่อยู่ติดริมกว๊านพะเยาได้ถูกน้ำในกว๊านพะเยาไหลเอ่อท่วมไร่นา พืชสวน บ่อปลาและโบราณสถานบ้านร่องไฮ โดยน้ำมีระดับท่วมสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร -1.50 เมตร โดยน้ำไหลท่วมมาตั้งแต่วันที่ 23ตค. ที่ผ่านมาและระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไร่นาของตนเองได้รับความเสียหายจึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องน้ำ ให้มีปริมาณลดลงเพราะจะเก็บเกี่ยวข้าวต้น พ.ย.จะถึงนี้

ด้าน นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา กล่าวว่า หลังจากที่ฝนตกหนัก ติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งกักเก็บน้ำ ต่างๆทั่วจังหวัดพะเยา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกว๊านพะเยา ส่งผลกระทบทำให้ชุมชนรอบกว๊านพะเยามีน้ำท่วม หลายพื้นที่ รวมทั้งอำเภอที่ราบลุ่มปลายน้ำอำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ซึ่งทาง ชลประทาน ได้ทำการแก้ไข เพื่อบรรเทา ให้ชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบให้บรรเทาลง สำหรับปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ปกติ กักเก็บน้ำได้ 5.5 ล้านลูกบาศก์ เมตรปัจจุบัน ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา อยู่ที่ 5.3 ลูกบาศก์เมตร