"ประกันสังคม" www.sso.go.th หลังทบทวนสิทธิ รู้ผลเมื่อไร ได้เงินวันไหน?

"ประกันสังคม" www.sso.go.th หลังทบทวนสิทธิ รู้ผลเมื่อไร ได้เงินวันไหน?

ผู้ประกันตน ม.40 ที่มีสิทธิได้เยียวยาจาก "ประกันสังคม" แต่ยังไม่ได้เงิน ให้รีบทบทวนสิทธิภายใน 31 ต.ค.นี้ เป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นให้รอเช็คสิทธิอีกครั้ง และเช็ควันโอนเงิน ชวนรู้รายละเอียดที่นี่

หลังจากมีอัพเดทกรณีเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ว่า ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ยังไม่ได้เงิน หรือรายชื่อตกหล่น ให้รีบยื่น "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคมในโค้งสุดท้ายนี้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564 ก่อนหมดสิทธิ

ผู้ประกันตนหลายคนอาจยังสงสัยว่าหลังจากยื่นทบทวนสิทธิแล้ว จะต้องรอผลนานแค่ไหน รู้ผลเมื่อไหร่ แล้วรอบวันโอนเงินจะได้วันไหน? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาไปรู้คำตอบพร้อมกันที่นี่

1. ไทม์ไลน์การยื่น "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม

จากกรณีที่มีผู้ประกันตน ม.40 บางส่วน พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบ แต่ระบบแจ้งว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" กรณีแบบนี้ ให้ผู้ประกันเตรียมยื่นทบทวนสิทธิ โดยระยะแรกประกันสังคมออกประกาศว่า ให้ทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2564 แต่ต่อมามีการขยายเวลาให้ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

2. ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33

- หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา

- แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มเอกสาร ใส่ชื่อ-นามสกุล ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

- ระบุเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้ว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคม ตามเขตของ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตราไปรษณีย์)

3. หลังยื่นทบทวนสิทธิแล้ว รู้ผลวันไหน?

ผู้ประกันตนบางคน พบว่าตนเอง "ไม่ได้รับสิทธิ" ทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน วิธีแก้ไขคือ ให้เข้าระบบสมาชิกผู้ประกันตน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจดูข้อมูลชื่อ-นามสกุล ในระบบประกันสังคมที่เราเคยลงทะเบียนไว้ หากพบว่าชื่อเราไม่ตรงกับในระบบ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อให้ถูกต้อง ดังนี้

 

 

  • ติดต่อสำนักงานประกันสังคม 1506 แจ้งเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่อาจขอให้ส่งเอกสาร เช่น บัตรประชาชน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • หรือเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง แล้วแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลในระบบ พร้อมนำบัตรประชาชน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล ติดตัวไปด้วย

หลังดำเนินการข้างต้นไปแล้ว 3-4 วัน จากนั้นให้เข้าไป "ตรวจสอบสิทธิ" ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง

\"ประกันสังคม\" www.sso.go.th หลังทบทวนสิทธิ รู้ผลเมื่อไร ได้เงินวันไหน?

4. หลังทบทวนสิทธิ เงินเข้าวันไหน?

หลังจากทบทวนสิทธิแล้ว และเช็คสิทธิใหม่อีกครั้งแล้วพบข้อความว่า "ได้รับสิทธิ์" แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ตรงนี้ให้ใจเย็นๆ ก่อน เพราะเงินจะยังไม่เข้าทันที แต่ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนเป็นรอบๆ ให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

--------------------------------------

อ้างอิง : ประกันสังคม