ประกันสังคม www.sso.go.th เงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 รอบเก็บตก โอนวันนี้

ประกันสังคม www.sso.go.th เงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 รอบเก็บตก โอนวันนี้

ตรวจสอบอัพเดท ประกันสังคม www.sso.go.th เงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 รอบเก็บตกหรือคนที่ยังไม่ได้ โอนวันนี้

ติดตามการโอนเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40)

โดยก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ยังผู้ประกันตน จำนวน 4 แสนกว่าราย และนายจ้าง จำนวนกว่า 2,100 ราย โอนไม่สำเร็จ

ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากสาเหตุบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ หรือผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไม่ได้ เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเยียวยาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคม รอบเก็บตก ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 สำหรับคนที่ "ได้รับสิทธิ" แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ระบบจะทำการโอนเงินให้เรื่อยๆ ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งคือวันนี้ 14 ต.ค. 64

สำหรับ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม www.sso.go.th เงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 รอบเก็บตก โอนวันนี้