รีบยื่นทบทวนสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

รีบยื่นทบทวนสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

โค้งสุดท้ายแล้ว! รายชื่อตกหล่นรีบยื่นทบทวนสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ยังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ www.sso.go.th ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

ยังคงติดตามอัพเดท การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจาก  "ประกันสังคม" ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งได้ทำโอนเงินเยียวยา ผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วกว่า 9.17 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) แต่ยังมีผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข แต่ระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธิกว่า 2 แสนคน 

ส่วนกรณีที่นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ยังไม่ได้เงิน สามารถเช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ ดังนี้

 

เงื่อนไขผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยา ม.39 และ ม.40

  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม
  • ตรวจสอบสิทธิ์การรับการเยียวยาเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม คลิกที่นี่

หากตรวจสอบแล้วไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 หากมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 , ม.39 และ ม.40 

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33
  • หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา
  • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40

ขั้นที่ 2 กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

  • เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย
  • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

  • นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

รีบยื่นทบทวนสิทธิ \"ประกันสังคม\" ม.33 ม.39 และ ม.40 ก่อนหมดสิทธิ 31 ต.ค.นี้

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า

1. หากระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแต่ไม่ปรากฎเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แนะนำให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นจากแอพ "เป๋าตัง" ว่าผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ และผูกไว้กับธนาคารอะไร

2. หากผู้ประกันตนตรวจสอบในระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน แนะนำให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ระบบจะประมวลผลดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 ธันวาคม 2564 )

3. หากผู้ประกันตนตรวจสอบในระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้แล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ติดต่อธนาคารขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรอง (สเตทเมนท์) และนำเอกสารติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม

4. หากตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ หรือได้รับสิทธิแต่เงินไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ภายใน 31 ตุลาคม 2564 (ผู้มีสิทธิยื่นทบทวนสิทธิต้องเข้าเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด)