ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.35 สงขลา 64.10 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.55 สงขลา 64.30 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.90 สงขลา 42.65 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.10 สงขลา 42.85

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.35 64.10 64.55 64.30
ชั้น 2 63.75 63.50 63.95 63.70
ชั้น 3 63.20 62.95 63.40 63.15
ชั้น 4 62.90 62.65 63.10 62.85
ชั้น 5 62.45 62.20 62.65 62.40
ยางแท่ง        
STR5L 63.50 63.25 63.70 63.45
STR20 57.70 57.45 57.90 57.65
น้ำยางข้น 60% 42.90 42.65 43.10 42.85
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564