"นิด้าโพล" เผย "เพื่อไทย" ยังครองใจคน "อีสาน"

"นิด้าโพล"  เผย  "เพื่อไทย" ยังครองใจคน "อีสาน"

"นิด้า โพล" เผยผลสำรวจความเห็นย้อนวันวานการเลือกตั้ง พบ คนอีสานส่วนใหญ่ สนับสนุน "พรรคไทยรักไทย-พลังประชาชน-พรรคเพื่อไทย" บอก เลือกตั้งครั้งหน้า จะกา "เพื่อไทย"

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง


        โดยผลสำรวจในประเด็นการเลือกพรรคไทยรักไทย   หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ 81.14 % ระบุว่า เคยเลือกทั้ง 3 พรรคตามลำดับ รองลงมา  12.65 %ระบุว่า 
ไม่เคยเลือกทั้ง 3 พรรคและ  4.24% ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย  

อ่านข่าว :  “ธนาธร” เจาะฐาน “ทักษิณ”  รุกอบต.อีสาน ชิง “แดงก้าวหน้า”  

          สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย) พบว่า ส่วนใหญ่  70.59% ระบุว่า เลือกพรรคเพื่อไทย ขณะที่  29.41% ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย ซึ่งในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย พบว่า ส่วนใหญ่ 30.49% ระบุว่า ไม่ตอบหรือไม่สนใจ รองลงมา  19.05% ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐและไม่ได้ไปเลือกตั้ง  ,  15.87% ระบุว่า เลือกพรรคอนาคตใหม่ ,6.98% ระบุว่า เลือกพรรคภูมิใจไทย ,4.13% ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ,1.90% ระบุว่า เลือกพรรคเสรีรวมไทยและพรรคประชาธิปัตย์   และ 0.63% ระบุว่า เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่

"นิด้าโพล"  เผย  "เพื่อไทย" ยังครองใจคน "อีสาน"

        ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า 48.33% ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย รองลงมา 37.12% ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ,12.35% ระบุว่า จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย , 0.91% ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)   และ  0.53% ระบุว่า จะไม่ไปเลือกตั้ง