“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันนี้ (23 ต.ค.64) เวลา 20.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1– 42 จำนวน 1 ชุด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ 42 จำนวน 9,335 เล่ม เพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสำหรับนำไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน “ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

 

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน