ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง- ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

 


ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ 


 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

 

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

ต่อมา  ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2564

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

 

 

 

 

 

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ "ในหลวง - ราชินี" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล