สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้สูงสุดรายละ 1 ล้านบาท เช็ครายละเอียด

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้สูงสุดรายละ 1 ล้านบาท เช็ครายละเอียด

เช็ครายละเอียด! สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ "ธ.ก.ส." ปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละ 1 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร ที่นําเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือ พัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี 
2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพ เกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร 
3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร 
4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44
 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ธ.ก.ส.ปล่อยกู้สูงสุดรายละ 1 ล้านบาท เช็ครายละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถามโทร Call Center 02-5550555