รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือลูกจ้าง ไฟไหม้โรงงานรองเท้าย่านกิ่งแก้ว

รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือลูกจ้าง ไฟไหม้โรงงานรองเท้าย่านกิ่งแก้ว

"รมว.แรงงาน" ห่วงนายจ้าง ลูกจ้าง จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานรองเท้าย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ กำชับ กสร.เร่งตรวจสอบ พร้อมช่วยเหลือตามขั้นตอน และดูแลสิทธิประโยชน์ หากมีการหยุดงาน หรือเลิกจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตรองเท้าหนัง มีลูกจ้างจำนวน 261 คน ตั้งอยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง

จากการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเวลา 21.00 น.ขณะเกิดเหตุไม่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน มีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานได้กลิ่นไหม้จึงเปิดประตูโกดังเข้าไปและพบไฟกำลังไหม้เครื่องจักร จึงพยายามนำถังดับเพลิงช่วยกันดับไฟเบื้องต้น แต่ไฟลุกลามไม่สามารถควบคุมได้จึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้ภายในห้องกักเก็บลังกระดาษ ใกล้เคียงกับห้องกักเก็บรองเท้าของโรงงาน และสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 23.30 น.

จากการสำรวจพบว่าเพลิงไหม้ยังไม่เข้าไปถึงห้องกักเก็บสารเคมีสำหรับใช้ผลิตรองเท้า และเหตุการณ์ครั้งนี้มี ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 คน ถูกกระจกบาดตามร่างกาย ขณะนี้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานและพนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจสอบพื้นที่ความปลอดภัยของสภาพของอาคาร และตรวจสอบเรื่องสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าได้มีการเก็บรักษาในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่ รวมทั้งกำชับให้ กสร.คุ้มครองดูแลผลกระทบต่อลูกจ้างที่อาจต้องหยุดการทำงานชั่วคราวหรือถูกเลิกจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมย้ำขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที รวมทั้งปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบต่างๆ ที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการ รมว.แรงงาน กรมฯ ได้มอบให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานงาน จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทั้งในส่วนสภาพแวดล้อมอาคารและสารเคมีสำหรับใช้ผลิตรองเท้า ว่ามีความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 หรือไม่ และเนื่องจากสภาพโรงงานเสียหายอาจทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการในช่วงนี้พนักงานตรวจแรงงานจะพูดคุยกับนายจ้างว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมหากมีการเลิกจ้างลูกจ้างด้วย