เชียงใหม่ จ่อจัดทีมเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสเข้าถึง

คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน จ.เชียงใหม่ ปรับแผนฉีดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม เตรียมจัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น คาดในสัปดาห์นี้จะสามารถฉีดวัคซีนได้ 150,000 โดส

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดสรรวัคซีนจำนวน 20,000 โดส ให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ระบาด และจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้เกินกว่าร้อยละ 70 เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

ขณะที่คิวฉีดวัคซีนของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ดำเนินการไปได้เป็นจำนวนมากและใกล้หมดคิวที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการฯ มีมติสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดวัคซีน เพิ่มปริมาณการฉีดวัคซีนต่อวันให้มากขึ้นและให้ดำเนินการทุกวัน เพื่อบริหารวัคซีนคงค้างให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับรองรับวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากส่วนกลาง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่จัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้น คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถฉีดได้ถึง 150,000 โดส ทั้งนี้ได้รับแจ้งว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ อำเภอแม่อาย และ อำเภอแม่แตง ได้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยได้จัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและมีการเดินทางที่ยากลำบาก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น