อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช จันทบุรี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 20 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 

2 ยะลา

3 ปัตตานี

4 สงขลา

5 สมุทรปราการ

6 ชลบุรี

7 เชียงใหม่

8 นราธิวาส

9 นครศรีธรรมราช

10 จันทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

20/10/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ยะลา ปัตตานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช และ จันทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา


วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,918 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,662,433 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,782,989 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,392 ราย
-----
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,689,859 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,811,852 ราย
 เสียชีวิตสะสม 18,486 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 19 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 67,587,102 โดส
-------
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 474,097 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 485,263 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 35,421 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ศูนย์ข้อมูลCOVID19


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 242,331,811 ราย 
อาการรุนแรง 78,093 ราย 
รักษาหายแล้ว 219,675,340 ราย 
เสียชีวิต 4,928,899 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 45,996,507 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,108,323 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,664,879 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 8,541,192 ราย
5. รัสเซีย  󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 8,060,752 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,811,852 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา


 เตรียมพร้อมเรียนแบบ Onsite สปสช. แจก ATK ให้อาจารย์ - บุคลากรใน 600 โรงเรียนทั่ว กทม. 300,000 ชุด ตรวจโควิด สร้างความมั่นใจผู้ปกครอง-นักเรียน

โดยการแจกจะมีคลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือข่ายของ สปสช. ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษานั้นๆ เข้าไปดำเนินการแจกให้ 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา

 


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับโครงการมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ 4 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 3 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเพิ่มอีก 300 บาท เป็นเงิน 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 64 วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท 
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.3 ล้านคน อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท เป็นเงิน 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 64 วงเงินงบประมาณ 1,384 ล้านบาท 
3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3  อนุมัติเพิ่มให้อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 64 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็ม วงเงินงบประมาณ 42,000 ล้านบาท 
4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  ปรับเพิ่มวงเงินที่คำนวณ eVoucher เป็น 80,000 บาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท วงเงิน 3,000 ล้านบาท    
                  
ที่มา : สำนักโฆษก - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 หรือ ศบค.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 1,020 จับตายะลา ปัตตานี สงขลา