สถานการณ์น้ำ "โคราช" เตือนท้ายเขื่อนลำพระเพลิงหลังน้ำล้นเกินความจุแล้ว

"โคราช" - สถานการณ์น้ำ ในเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 1 ใน 4 เขื่อนขนาดใหญ่ของ จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้มีปริมาณน้ำเกินความจุแล้ว

"โคราช" - สถานการณ์น้ำ ในเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 1 ใน 4 เขื่อนขนาดใหญ่ของ จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้มีปริมาณน้ำเกินความจุแล้ววัดได้ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100.65% ของความจุ 155 ล้านลูกบาศก์ก์เมตร

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีน้ำล้นปากกระโถนอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน ระดับน้ำล้น 6 เซนติเมตร มีมวลน้ำจำนวนมากจากเขตเขาใหญ่และวังน้ำเขียวไหลเข้าเขื่อน 7.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออก 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง มีการระบายน้ำผ่านประตูใต้เขื่อนช่องทางปกติ รวมกับน้ำล้นจากปากกระโถน ไหลลงคลองชลประทานท้ายเขื่อนในอัตราปกติ ซึ่งยังไม่มีการปรับเพิ่มการระบาย เพราะกลัวพื้นที่ท้ายเขื่อนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รอประเมินสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อน หากมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น ก็ต้องปรับเพิ่มการระบาย เพื่อรักษาสมดุล

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนชาวบ้านลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าแล้ว