เร่งวางบิ๊กแบคเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ลดผลกระทบคันดิน "ลำเชียงไกรล่าง"

นครราชสีมา เร่งนำบิ๊กแบควางเปลี่ยนเส้นทางน้ำ อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ลดผลกระทบคันดินที่เพิ่งซ่อมเสร็จใหม่

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการนำถุงบิ๊กแบคเข้าปิดกั้นเบี่ยงเส้นทางมวลน้ำด้านล่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง หลังจากชลประทานนครราชสีมาได้ดำเนินการขุดลดระดับคันดินเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติม บริเวณฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ หลังจากมวลน้ำจากอ่างลำเชียงไกรตอนบน น้ำจากห้วยสามบาทและห้วยคลองแค ไหลเข้าสู่อ่างลำเชียงไกรตอนล่างเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำภายในอ่างเก็บน้ำมีระดับต่ำกว่าทำนบดินชั่วคราวประมาณ 1 เมตร และเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทำนบดินที่เพิ่งมีการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทางชลประทานจึงได้มีการเปิดช่องทางการระบายน้ำเพิ่มเติม

ซึ่งจากการเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมทำให้มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนเส้นทางท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกระดานรัฐประชาสรรค์ เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์จึงดำเนินการเบี่ยงเส้นทางน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ พร้อมประสานผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่บ้านคูเมือง หมู่ 3 , บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 , บ้านน้อย หมู่ 5 , บ้านหัวทำนบ หมู่ 17 , บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 และบ้านหนองแวง หมู่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในคราวที่แล้ว ให้ประชาชนยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง และเตรียมการอพยพไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัย พร้อมแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 , บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19 และบ้านสระขุด หมู่ 14 โดยให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด