ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 62.45 สงขลา 62.20 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 62.65 สงขลา 62.40 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.75 สงขลา 41.50 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.95 สงขลา 41.70

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 62.45 62.20 62.65 62.40
ชั้น 2 61.85 61.60 62.05 61.80
ชั้น 3 61.30 61.05 61.50 61.25
ชั้น 4 61.00 60.75 61.20 60.95
ชั้น 5 60.55 60.30 60.75 60.50
ยางแท่ง        
STR5L 61.70 61.45 61.90 61.65
STR20 57.20 56.95 57.40 57.15
น้ำยางข้น 60% 41.75 41.50 41.95 41.70
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564