“ลพบุรี” เตือนประชาชนเสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ

“ลพบุรี” เตือนประชาชนเสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ

“ลพบุรี” แจ้งเตือนประชาชนเสี่ยงน้ำท่วม หลัง"เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" เพิ่มการระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำใน แม่น้ำป่าสักสูงขึ้นประมาณ 1-1.30 เมตร ขอประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

วันนี้ (17 ต.ค.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิ์พลพายุโชนร้อนคมปาซุ ส่งผลให้มีฝนดกในพื้นที่เหนือ “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำ โดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ จนถึงอัตรา 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1.00-1.30 เมตร

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดลพบุรีจึงได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่จะด้รับผลกระทบ ได้แก่

  • อำเภอพัฒนาคม
  • อำเภอท่าหลวง

พร้อมให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เตรียมพร้อมบุคลากร เรื่องมือ เครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้โดยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

 

“ลพบุรี” เตือนประชาชนเสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ